0 1
Bodrum Kalesi
Bodrum Castle
Muğla / Türkiye
2014 - 15
Hava Fotoğrafı _ Aerial Photo _ Harita Genel Komutanlığı Arşivi http://anbmimarlik.com/_media/1/448b.jpg http://anbmimarlik.com/_media/1/448k.jpg
Hava Fotoğrafı
Aerial Photo
Harita Genel Komutanlığı Arşivi
Hava Fotoğrafı _ Aerial Photo _ Bodrum Müze Müdürlüğü Arşivi http://anbmimarlik.com/_media/1/449b.jpg http://anbmimarlik.com/_media/1/449k.jpg
Hava Fotoğrafı
Aerial Photo
Bodrum Müze Müdürlüğü Arşivi
Doğudan Görünüm _ Eastern View http://anbmimarlik.com/_media/1/604b.jpg http://anbmimarlik.com/_media/1/604k.jpg
Doğudan Görünüm
Eastern View
Güneybatıdan Görünüm _ Southwestern View http://anbmimarlik.com/_media/1/605b.jpg http://anbmimarlik.com/_media/1/605k.jpg
Güneybatıdan Görünüm
Southwestern View
Şapel / Kale Camii _ Chapel / Citadel Mosque http://anbmimarlik.com/_media/1/452b.jpg http://anbmimarlik.com/_media/1/452k.jpg
Şapel / Kale Camii
Chapel / Citadel Mosque
1960 öncesi Fotoğrafı _ Photograph before 1960’s _ Bodrum Müze Müdürlüğü Arşivi http://anbmimarlik.com/_media/1/453b.jpg http://anbmimarlik.com/_media/1/453k.jpg
1960 öncesi Fotoğrafı
Photograph before 1960’s
Bodrum Müze Müdürlüğü Arşivi
Vaziyet Planı _ Site Plan http://anbmimarlik.com/_media/1/454b.jpg http://anbmimarlik.com/_media/1/454k.jpg
Vaziyet Planı
Site Plan
Doğu ve Güney Görünüşleri _ East and South Elavations http://anbmimarlik.com/_media/1/455b.jpg http://anbmimarlik.com/_media/1/455k.jpg
Doğu ve Güney Görünüşleri
East and South Elavations
Alan Kesitleri _ Site Sections http://anbmimarlik.com/_media/1/456b.jpg http://anbmimarlik.com/_media/1/456k.jpg
Alan Kesitleri
Site Sections

İŞVEREN 

Kültür ve Turizm Bakanlığı / İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM
Bodrum Kalesi, Anadolu genelindeki Orta Çağ kale yapılarından gerek mimari özelliği gerekse de dönemsel olarak ayrışır. Haçlıların inşaa ettirdiği son kalelerden biri olan yapı, bütüncüllüğünü koruyarak günümüze ulaşmıştır. Bodrum Kalesi günümüzde kara ve sualtı arkeolojisi eserlerinin sergilendiği ‘Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ olarak kullanılmaktadır.
Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra yeniden kullanım / müzecilik ile peyzaj ve mühendislik çalışmalarını içermektedir. 

EKİP
Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Sefa Er, Oğuz Bostancı, Ezgi Pehlivan, Banu Kepenek, Nurgül Tunç, Aykut Fenerci
Ezgi Gündüz, Füsun Tamer, Can Türer (İNN Mimarlık)
Doğan Zilan Özcan (SEMA Proje)
Müze Yapıları ve Sergi Tasarımı:
Seray Türkay Coşkun, Esatcan Coskun, Sinan Cem Güler (Stüdyo Nüve Mimarlık) 

DANIŞMANLAR
Yapı Malzemesi Analizi ve Koruma:
Y. Selçuk Şener, Ali Akın Akyol (Gazi Üniversitesi)
Arkeoloji ve Sanat Tarihi:
Tekin Süllü, Oğuz Bostancı
Peyzaj Tasarım:
Barış Ekmekçi (Studio BEMS)
Mühendislik:
İnşaat – OPTENG Mühendislik 
Makine– YMT Mühendislik 
Elektrik – PROMETE Mühendislik  
CLIENT
Ministry of Culture and Tourism / İzmir Directorate of Surveying and Monuments

DESCRIPTION
Bodrum Castle, differentiates from the Medieval castles among Anatolia, both for its architectural property and periodically. As being one of the latest castles that was constructed by the rule of the Crusaders, İt extents with preserving its integrity. Bodrum Castle functions as a museum of land and nautical archaeological objects under the name of ‘Bodrum Museum of Underwater Archaeology’.
The Project incorporates re-use / museum, landscape and engineering works beside the architectural conservation studies.

TEAM
Architectural Conservation:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Sefa Er, Oğuz Bostancı, Ezgi Pehlivan, Banu Kepenek, Nurgül Tunç, Aykut Fenerci
Ezgi Gündüz, Füsun Tamer, Can Türer (İNN Architects)
Doğan Zilan Özcan (SEMA Architects)
Museum Buildings and Exhibition Design:
Seray Türkay Coşkun, Esatcan Coskun, Sinan Cem Güler (Studio Nüve Architects) 

CONSULTANTS
Building Material Analysis and Conservation:
Y. Selçuk Şener, Ali Akın Akyol (Gazi University)
Archaeology and Art History:
Tekin Süllü, Oğuz Bostancı
Landscape Design:
Barış Ekmekçi (Studio BEMS)
Engineering:
Structural – OPTENG Engineering 
Mechanical  – YMT Engineering 
Electirical – PROMETE Engineering 
Görsel
Visual

A N B Mimarlık Müşavirlik ve İnşaat Tic. Ltd. Şti. | Başçavuş Sokak 112/15 06660 Küçükesat | Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 447 03 47 | Fax: +90 312 447 03 57 | E-mail: bilgi@anbmimarlik.com