0 1
PROFİL
Profile
“Kültür varlığının geçmişten bugüne ulaştığı bilinci; ona önerilen her karar ve uygulamada tekilliği, bilimselliği ve farklı disiplinlerin uyumlu birlikteliğini gerektirir. Kültürel miras ile ilgili her konuya bu açıdan yaklaşıyor, çalışmalarımızı konusunun uzmanı teknik ve akademik donanımlı ekip ile yürütüyoruz.”
A N B Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. 1998 yılında Ayhan BİLGİÇ ve Onur BİLGİÇ tarafından kurulmuştur. Şirket 2005 yılına kadar koruma - onarım uygulamalarında yer almış, 2005 yılından itibaren Umut BİLGİÇ'in (Şirket Müdürü - Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı) katılımıyla faaliyetlerini kültür varlıklarının projelendirmesi, müşavirliği ve uygulaması konusunda devam ettirmektedir.

“The consciousness of the cultural heritage’s extension from past to present; necessitates singularity, scientific attitude and synergy of different disciplines. We approach each subject about cultural heritage with the same mission and work on the projects with academics and technicals who are experts in their fields.”
A N B Architects Consultancy Construction and Trade Ltd. Co. has been founded by Ayhan BİLGİÇ and Onur BİLGİÇ in 1998. The firm worked on mainly conversation and restoration applications till 2005. A N B has continued working on the preparation of the projects, consultancy and implementation of the cultural property since Umut Bilgiç [Manager – Architect, MSc in Restoration] joined to the firm as a partner in 2005.

A N B Mimarlık Müşavirlik ve İnşaat Tic. Ltd. Şti. | Başçavuş Sokak 112/15 06660 Küçükesat | Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 447 03 47 | Fax: +90 312 447 03 57 | E-mail: bilgi@anbmimarlik.com